Obowiązek Informacyjny 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:
 
 • Administratorem Pani/Pana danych jest Robert Skrzypkowski prowadzący działalność ul. Składowa 7 lok. 109, 15-399 Białystok, NIP: 543-176-00-08, tel. 85 688 31 67, e-mail: [email protected]
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko Inżynier Budowy, na podstawie art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych dotyczących zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (art. 6 ust 1 lit b RODO). Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat do czasu zakończenia rekrutacji.
 • Dane mogą̨ być́ przekazywane dostawcom usług tj. zleceniobiorcy, informatyk, zewnętrzna obsługa IT – takie podmioty przetwarzają̨ dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa albo na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów związanych z przebiegiem rekrutacji. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości brania udziału w rekrutacji.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże jej udzielenie jest niezbędne dla należytego udokumentowania legalności przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika w związku prowadzoną rekrutacją.
 • Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie w formie pisemnego oświadczenia złożonego Administratorowi. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych przed jej cofnięciem.


Operator Koparko - Ładowarki

R/S BUDOWNICTWOO firmie

R/S BUDOWNICTWO

Składowa 7

Białystok

top
Operator Koparko - Ładowarki
Miejsce pracy: Białystok

Opis stanowiska:

 • obsługa koparki/ładowarki na terenie zakładu (ziemia/kamienie/piasek/tworzywo)
 • obsługa i kierowanie maszynami budowlanymi 

 

Wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku pracy jako operator koparki/ładowarki 
 • aktualne uprawnienia operatora koparko - ładowarki
 • mile widziane doświadczenie zawodowe związane z mechaniką (mechanik koparki/ ładowarki)
 • elastyczność, sumienność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy 

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • najnowsze maszyny budowlane (fabrycznie nowe)
aplikuj
Wysyłając CV, proszę o przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem znajdującym się poniżej. Pod zgodą znajduje się obowiązek informacyjny wynikający z RODO.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez R/S Budownictwo Robert Skrzypkowski, ul. Składowa 7 lok. 109, 15-399 Białystok, w celu rekrutacji na stanowisko Inżynier Budowy. Zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, poprzez wysyłanie maila ze swoim oświadczeniem na adres e-mail: [email protected]

bottom
Operator Koparko - Ładowarki

Opis stanowiska:

 • obsługa koparki/ładowarki na terenie zakładu (ziemia/kamienie/piasek/tworzywo)
 • obsługa i kierowanie maszynami budowlanymi 

 

Wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku pracy jako operator koparki/ładowarki 
 • aktualne uprawnienia operatora koparko - ładowarki
 • mile widziane doświadczenie zawodowe związane z mechaniką (mechanik koparki/ ładowarki)
 • elastyczność, sumienność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy 

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • najnowsze maszyny budowlane (fabrycznie nowe)
Wysyłając CV, proszę o przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem znajdującym się poniżej. Pod zgodą znajduje się obowiązek informacyjny wynikający z RODO.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez R/S Budownictwo Robert Skrzypkowski, ul. Składowa 7 lok. 109, 15-399 Białystok, w celu rekrutacji na stanowisko Inżynier Budowy. Zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, poprzez wysyłanie maila ze swoim oświadczeniem na adres e-mail: [email protected]

Ogłoszenie archiwalne