Ta oferta pracy jest nieaktualna od 81 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator Maszyn

 • Kalisz, wielkopolskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 28.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Pratt & Whitney Kalisz jest częścią globalnej United Technologies Corporation. Spółka produkuje części do silników lotniczych dla Pratt & Whitney Canada, wiodącego w świecie lidera dostarczającego silniki do samolotów biznesowych, komunikacji lokalnej i śmigłowców. W naszej codziennej działalności kierujemy się wartościami takimi jak: doskonałość, innowacja, niezawodność, zdolność adaptacji, obsługa klienta, prawość i odpowiedzialność. Jeśli cenisz bezpieczne, etyczne, zaawansowane technologicznie i innowacyjne środowisko pracy oraz podzielasz naszą pasję zapraszamy Cię do naszego zespołu na stanowisko:

  Operator Maszyn
  Miejsce pracy: Kalisz
  Praco jako: 
  • Operator (w zawodzie: Tokarz, Frezer, Szlifierz, Ślusarz)

  Od kandydatów oczekujemy:

  • umiejętności czytania rysunku technicznego
  • umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi
  • wiedzy z zakresu obróbki mechanicznej
  • dobrych umiejętności komunikacyjnych 

  Mile widziane będą:

  • wykształcenie techniczne
  • doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach
  • umiejętność pracy na centrach obróbczych CNC
  • znajomość języka angielskiego
  • otwartość na rozwój zawodowy
  • nastawienie na pracę zespołową 

  Oferujemy:

  • pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych
  • Pracowniczy Program Emerytalny
  • dofinansowanie nauki
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z podaniem nazwy stanowiska w temacie maila
  za pomocą przycisku Aplikuj, bądź na adres:

  Pratt & Whitney Kalisz
  Dział Rekrutacji i Rozwoju
  Ul. Elektryczna 4A 62-800 Kalisz
  tel.
  (62) 7690 594 lub 7690 593

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

  1. W przypadku chęci uczestniczenia w tej rekrutacji, prosimy o umieszczenie w aplikacji niniejszej zgody:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pratt & Whitney Klisz Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu ich przetwarzania na potrzeby tej rekrutacji.” 
   
  2. W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w Pratt & Whitney Kalisz. prosimy o wyrażenie następującej zgody:
   
  „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych w celu rekrutacji do Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 24 miesięcy od dnia ich przekazania.” 
   
  3. W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby procesów rekrutacji w spółkach Pratt&Whitney Rzeszów S.A., Pratt&Whitney Tubes Sp. z. o.o., Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., Goodrich Aerospace Poland sp. z o.o., UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o., lub HS Kalisz Sp. z o.o.. prosimy o wyrażenie następującej zgody:
   
  „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych w celu rekrutacji do Pratt&Whitney Kalisz Sp. z o.o. na potrzeby procesów rekrutacji prowadzonych również przez następujące podmioty (proszę oznaczyć wybrane podmioty):
   
  a) Pratt & Whitney Rzeszów S.A.,
  b) Pratt & Whitney Tubes Sp. z. o.o.,
  c) Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.,
  d) UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.,
  e) Goodrich Aerospace Poland sp. z o.o.,
  f) UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.,
  g) HS Kalisz Sp. z o.o.”  
   
  Klauzula informacyjna 
   
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Elektrycznej 4A (dalej: „Spółka”) adres email: [email protected]

  2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  3. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Pratt&Whitney Kalisz lub prowadzenia rekrutacji przez podmioty Spółki wymienione w pkt. 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Pratt&Whitney Kalisz.


  4. Pratt&Whitney Kalisz może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Pratt&Whitney Kalisz, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki stowarzyszone United Technologies Corporation, tj.: Pratt&Whitney Rzeszów S.A., Pratt&Whitney Tubes Sp. z. o.o., Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., Hamilton Sundstrand Wrocław Sp. z o.o., Goodrich Aerospace Poland sp. z o.o., UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o., HS Kalisz Sp. z o.o.


  6. Pratt&Whitney Kalisz może również ujawniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom świadczącym dla Pratt&Whitney Kalisz, w szczególności usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne, ochrony.


  7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Kanady na podstawie decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych.


  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.


  9. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo:
  a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
  b) ich sprostowania,
  c) ich usunięcia,
  d) ograniczenia ich przetwarzania,
  e) ich przeniesienia,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli Pratt&Whitney Kalisz przetwarza je w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu,
  g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Pratt&Whitney Kalisz przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
  Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres e-mail: [email protected]

  10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Pratt&Whitney Kalisz danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.