Ta oferta pracy jest nieaktualna od 243 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pokojowa

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 24.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  KANCELARIA SEJMU
  BIURO PRAWNE I SPRAW PRACOWNICZYCH
   
  zatrudni
  POKOJOWE
  w BIURZE ADMINISTRACYJNYM
  - Wydział Obsługi Domu Poselskiego


  Miejsce pracy: Warszawa

  Podstawowe zadania i obowiązki:

  • utrzymanie czystości w pokojach hotelowych, pomieszczeniach ogólnie dostępnych, na zapleczu i ciągach komunikacyjnych w Domu Poselskim według obowiązujących standardów,
  • wymiana bielizny pościelowej i ręczników w pokojach hotelowych oraz ich ewidencja,
  • współpraca z pracownikami służb pięter, recepcji oraz obsługi technicznej,
  • informowanie przełożonych o wykrytych usterkach w pokojach,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w szczególności BHP i ppoż.

  Wymagania konieczne:

  • co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • umiejętność oceny sytuacji i zachowania właściwych relacji z gośćmi,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • rzetelność, dyskrecja, życzliwość,
  • dyspozycyjność.

  Mile widziane:

  • książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy, w tym staże, praktyki,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

  Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, proszone są o dokonanie zgłoszenia do 24.09.2018 roku przez Internet: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/ofertyKS.xsp lub o przesłanie swojej aplikacji pocztą na adres:


  Kancelaria Sejmu

  Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych
  ul. Wiejska 4/6/8
  00-902 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”.

   

  Oferty powinny zawierać:

  1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

  2) oświadczenie:

  "Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902,
  ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

  1. korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
  2. e-mail: [email protected];

  3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.) w celu przeprowadzenia rekrutacji i nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa;

  4) podanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji w związku z art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.), ustawą z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2142, ze zm.) i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi;

  5) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat;

  7) przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych,
  2. prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  3. w zakresie wynikającym z przepisów prawa - prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pan danych osobowych;

  8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa”.

  Oświadczenie może być uzupełnione o następującą zgodę:

  ”Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, także do przyszłych procesów rekrutacji”.

  Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

  Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.