Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Product Owner

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Francuska 46

Katowice

Product Owner
Miejsce pracy: Katowice
Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.
CVB Software - Design center responsible for architecture and development of various visualization and information software products supporting digital transformation and operational efficiencies of companies in many industrial sectors.
 
Key methodologies/ technologies in the project: Angular, JavaScript, HTLM5, CSS, NodeJS, TypeScript, Jasmine, Continuous Delivery, SCRUM.
 

Position Summary

 • The Product Owner is a member of the product management team responsible for technical product management of software, in particular a platform that allows Rockwell’s systems to exchange data with IT systems / cloud
 • This role has a strong emphasis on being able to gather, define and validate product requirements from customers and other stakeholders
 • The Product Owner is also responsible for managing these product requirements through an agile software development process

Qualifications

 • At least 5 years of experience in the field of requirements and/or application engineering
 • Understanding of industrial automation, including control and/or visualization software products
 • Experience interfacing with customers and defining customer problems
 • Experience translating requirements into development activity for a global team
 • Excellent communications and technical writing skills
 • Good verbal and written English skills
 • Good coordination and leadership skills

Why us?

 • Working in engineering environment, using high-quality technologies
 • Participation in the international projects
 • Training and certification opportunities
 • Annual corporate bonus
 • Competitive benefits package including group life insurance, private health care with dentist care included, cafeteria system (Multisport card, cinema tickets, etc.), holiday & Christmas bonuses, funds for canteen, language courses and others
 • Unlimited access to coffee and tea in a spacious office kitchen
 • Tokens to snacks, sweets and beverages
 • Modern office spaces with ergonomic office desks in a high-class office building near the city center
 • Flexible working hours and possibility to work from home
 • Recommendation program “Connect a friend”

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.
Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.
Product Owner
CVB Software - Design center responsible for architecture and development of various visualization and information software products supporting digital transformation and operational efficiencies of companies in many industrial sectors.
 
Key methodologies/ technologies in the project: Angular, JavaScript, HTLM5, CSS, NodeJS, TypeScript, Jasmine, Continuous Delivery, SCRUM.
 

Position Summary

 • The Product Owner is a member of the product management team responsible for technical product management of software, in particular a platform that allows Rockwell’s systems to exchange data with IT systems / cloud
 • This role has a strong emphasis on being able to gather, define and validate product requirements from customers and other stakeholders
 • The Product Owner is also responsible for managing these product requirements through an agile software development process

Qualifications

 • At least 5 years of experience in the field of requirements and/or application engineering
 • Understanding of industrial automation, including control and/or visualization software products
 • Experience interfacing with customers and defining customer problems
 • Experience translating requirements into development activity for a global team
 • Excellent communications and technical writing skills
 • Good verbal and written English skills
 • Good coordination and leadership skills

Why us?

 • Working in engineering environment, using high-quality technologies
 • Participation in the international projects
 • Training and certification opportunities
 • Annual corporate bonus
 • Competitive benefits package including group life insurance, private health care with dentist care included, cafeteria system (Multisport card, cinema tickets, etc.), holiday & Christmas bonuses, funds for canteen, language courses and others
 • Unlimited access to coffee and tea in a spacious office kitchen
 • Tokens to snacks, sweets and beverages
 • Modern office spaces with ergonomic office desks in a high-class office building near the city center
 • Flexible working hours and possibility to work from home
 • Recommendation program “Connect a friend”

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne