Zostałam/em poinformowana/y, przez Administratora Danych Osobowych tj. Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (kontakt: ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków) o tym, że:
 1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. 
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres mailowy: [email protected]
 4. Mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody.
 6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 7. Moje danie osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).
 8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem [email protected]
Columbus Energy S.A.

Product Owner

Columbus Energy S.A.O firmie

Columbus Energy S.A.

Josepha Conrada 20

Kraków

top
PRODUCT OWNER
Miejsce pracy: Kraków

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za tworzenie wizji produktu oraz planowanie i wdrażanie strategii marketingowej. W ramach swoich zadań będzie współpracowała bezpośrednio z pozostałymi Product Ownerami oraz Brand Managerami.

ikona1

Obowiązki:

 • tworzenie i wdrażanie wizji produktu
 • rozwijanie produktów i funkcjonalności systemowych oraz optymalizacja ich efektywności biznesowej
 • bieżące analizowanie otoczenia rynkowego, rekomendowanie zmian
 • zbieranie i analizowanie rekomendacji Klientów oraz ich wdrażanie
 • analiza zasadności, opłacalności i efektywności proponowanych zmian
 • określanie kluczowych miar (KPI) dla produktu i wsparcie w ich realizacji
 • zarządzanie powierzonym budżetem
 • współpraca z dostawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu optymalizacji procesów
 • realizacja postawionych celów i analiza skuteczności działań
ikona1

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem na rynku OZE
 • pracę w profesjonalnym i zaangażowanym Zespole
 • wpływ na rozwój firmy i możliwość wdrażaniu własnych pomysłów
 • opiekę medyczną i kartę Multisport

Od Kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • minimum 2 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, preferowane branże FMCG i HoReCa
 • znajomość biznesu, klientów, rynku OZE będzie dodatkowym atutem
 • umiejętności bycia liderem Zespołu i efektywnego zarządzania
 • doświadczenia we wprowadzaniu nowych produktów na rynek
 • praktycznej znajomości nowoczesnych praktyk prowadzenia projektów
 • wykształcenia wyższego - preferowane kierunki: zarządzanie lub inżynieria
 • kreatywności i otwartości na nowe i nieszablonowe działania
 • komunikatywności i asertywności w różnego typu relacjach
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • czynnego prawa jazdy kat. B

Jeśli chcesz razem z nami dawać ludziom dobrą energię – przyślij nam swoje CV.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"
Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"
 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za tworzenie wizji produktu oraz planowanie i wdrażanie strategii marketingowej. W ramach swoich zadań będzie współpracowała bezpośrednio z pozostałymi Product Ownerami oraz Brand Managerami.

PRODUCT OWNER

Obowiązki:

 • tworzenie i wdrażanie wizji produktu
 • rozwijanie produktów i funkcjonalności systemowych oraz optymalizacja ich efektywności biznesowej
 • bieżące analizowanie otoczenia rynkowego, rekomendowanie zmian
 • zbieranie i analizowanie rekomendacji Klientów oraz ich wdrażanie
 • analiza zasadności, opłacalności i efektywności proponowanych zmian
 • określanie kluczowych miar (KPI) dla produktu i wsparcie w ich realizacji
 • zarządzanie powierzonym budżetem
 • współpraca z dostawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu optymalizacji procesów
 • realizacja postawionych celów i analiza skuteczności działań

Od Kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • minimum 2 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, preferowane branże FMCG i HoReCa
 • znajomość biznesu, klientów, rynku OZE będzie dodatkowym atutem
 • umiejętności bycia liderem Zespołu i efektywnego zarządzania
 • doświadczenia we wprowadzaniu nowych produktów na rynek
 • praktycznej znajomości nowoczesnych praktyk prowadzenia projektów
 • wykształcenia wyższego - preferowane kierunki: zarządzanie lub inżynieria
 • kreatywności i otwartości na nowe i nieszablonowe działania
 • komunikatywności i asertywności w różnego typu relacjach
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • czynnego prawa jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem na rynku OZE
 • pracę w profesjonalnym i zaangażowanym Zespole
 • wpływ na rozwój firmy i możliwość wdrażaniu własnych pomysłów
 • opiekę medyczną i kartę Multisport

Jeśli chcesz razem z nami dawać ludziom dobrą energię – przyślij nam swoje CV.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"
Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"
 

Ogłoszenie archiwalne