Ta oferta pracy jest nieaktualna od 121 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Programista baz danych - Oracle

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-11-22

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Visiona od 2003 roku tworzy specjalistyczne oprogramowanie dla sektora finansowego. Dzięki wysokiej jakości naszych produktów i usług cieszymy się zaufaniem liderów tej branży i zdobyliśmy solidną pozycję rynkową. W związku ze stałym i dynamicznym rozwojem firma poszukuje specjalistów:
  Programista baz danych - Oracle
  Miejsce pracy: Kraków

  Wymagane:

  • wykształcenie wyższe informatyczne (lub student studiów II stopnia)
  • biegła znajomość języka PL/SQL
  • znajomość języka SQL
  • znajomość zagadnień modelowania danych, dobra znajomość relacyjnych baz danych, zwłaszcza Oracle
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

  Mile widziane:

  • umiejętność pracy w środowisku UNIX / LINUX
  • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu administracji Oracle
  • znajomość zagadnień związanych z wydajnością przetwarzania danych
  • podstawowa znajomość języka Java

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • przyjazną atmosferę pracy
  • możliwość rozwoju w gronie doświadczonych specjalistów
  • udział w dużych, profesjonalnie realizowanych projektach
  Dodatkowo zapewniamy
  prywatna opieka medyczna
  dla Ciebie i najbliższej rodziny
  karta
  Multisport
  imprezy
  integracyjne
  kursy językowe
  świeże owoce
  udział w imprezach sportowych i akcjach charytatywnych


  Skontaktuj się z nami klikając przycisk poniżej
  i wyślij nam swoje CV oraz list motywacyjny

  Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
  'Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Visiona Sp. z o.o .wszystkich danych osobowych, zawartych przeze mnie w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych oraz informacji przekazanych podczas rozmowy rekrutacyjnej. Zgoda obejmuje również dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącej rekrutacji, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez Visiona Sp. z o.o., na to lub podobne stanowisko.
  Zgoda udzielana jest dobrowolnie. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej cofnięciem.’
   

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Visiona Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-864, ul. Życzkowskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000152517, REGON: 356685516, NIP: 676-22-32-189 (Visiona).

   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W FIRMIE VISIONA SP. Z O.O.

   

  Realizując obowiązki wyrażone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy przekazać kandydatom do pracy następujące informacje:

   

  Administrator Danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Visiona Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-864, ul. Życzkowskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000152517, REGON: 356685516, NIP: 676-22-32-189 (Visiona).

   

  Kontakt z Administratorem Danych

  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

   

  Zakres przetwarzanych danych osobowych

  Przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w zgłoszeniu rekrutacyjnym np. w CV, liście motywacyjnym, formularzu aplikacyjnym. W szczególności możemy przetwarzać następujące informacje: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wizerunek, jeżeli zdecydują się Państwo zamieścić swoje zdjęcie w dokumentach aplikacyjnych.

  W przypadku przeprowadzenia testów kompetencji i udzielenia przez Państwa zgody na udział w takich testach, przetwarzamy również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności.

   

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

  • przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach którego przesłane zostało zgłoszenie rekrutacyjne,
  • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na to lub podobne stanowisko, jeżeli została wyrażona na to zgoda,
  • obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

   

  Podstawa przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach, w oparciu o różne podstawy prawne:

  • dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, takie jak: m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
  • dodatkowe informacje, w stosunku do danych określonych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, takie jak: wizerunek, zainteresowania, przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażoną poprzez załączenie do swojego CV odpowiedniej klauzuli,
  • dane osobowe przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust 1 lit. a RODO), wyrażoną poprzez załączenie do swojego CV wskazaną przez nas klauzulę zgody,
  • w przypadku ewentualnych nieporozumień w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec Visiona przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

   

  Czas przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

  • na stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata,
  • na przyszłe rekrutacje na podobne lub inne stanowisko: przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jeżeli wyrażona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej niż wymienione okresy, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

   

  Badanie kwalifikacji i predyspozycji zawodowych

  W czasie trwania procesu rekrutacji możemy poprosić Kandydata o wykonanie testów kompetencyjnych i zadań merytorycznych, jak również o przekazanie nam próbki swojej pracy.

  W przypadku wyrażenia zgody poprzez załączenie do swojego CV wskazanej przez nas klauzulę zgody, dane osobowe Kandydata będziemy przetwarzać w celu przeprowadza testu kompetencyjnego i weryfikacji predyspozycji oraz kwalifikacji istotnych na określonym stanowisku pracy.

   

  Profilowanie

  Visiona nie wykorzystuje przekazanych danych w celu profilowania.

   

  Przekazywanie danych osobowych

  Visiona nie przekazuje danych osobowych kandydatów do pracy innym podmiotom.

   

  Przekazywanie danych poza EOG

  Visiona nie przekazuje danych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

   

  Prawa osoby rekrutowanej

  W związku z ochroną danych osobowych Kandydatom przysługują następujące prawa:

  • wycofanie udzielonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Visiona przed jej cofnięciem (podstawa prawna: art. 7 RODO)
  • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania (podstawa prawna: art. 15 RODO);
  • żądania przekazania kopii danych osobowych, dostarczonych przez Kandydata i przekazania jej Kandydatowi lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli przetwarzany dane osobowe na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 20 RODO);
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (podstawa prawna: art. 16 RODO);
  • żądania usunięcia wszystkich lub niektórych ze swoich danych osobowych, w przypadkach:
   • wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, a nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych,
   • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (podstawa prawna: art. 17 RODO).
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
   • kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych – wówczas ich wykorzystanie jest ograniczone na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych,
   • kwestionowania zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Visiona,
   • dane są nie zbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Visiona wobec roszczeń,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu podjęcia decyzji przez Visiona co do zasadności sprzeciwu (podstawa prawna: art. 18 RODO).

   

      Kandydat ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.