Ta oferta pracy jest nieaktualna od 191 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Programista PHP/HTML

 • Katowice, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 15.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

  ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze-informatyczne

  w Wydziale Organizacyjnym

  w pełnym wymiarze czasu pracy

  liczba kandydatów do wyłonienia: 2 osoby

  Programista PHP/HTML

  Miejsce pracy: Katowice
  Opis stanowiska:
  • udział w projektowaniu, tworzenie i rozwijanie systemów informatycznych realizowanych na potrzeby organizacji.
  • realizacja projektów opartych o technologie PHP i HTML.
  • utrzymanie i rozwój baz danych MySQL.

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: informatyka lub pokrewne;
  • staż pracy: niewymagany;
  • znajomość ustaw: o samorządzie województwa,
  • znajomość wzorca projektowego MVC,
  • oświadczenie w budowaniu aplikacji przeglądarkowych oraz znajomość zagadnień związanych z RWD i WCAG;
  • znajomość HTML5 i JavaScript;
  • doświadczenie z zakresu relacyjnych baz danych – MySQL;
  • znajomość systemów kontroli wersji Git;
  • dobra umiejętność programowania w PHP;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość frameworków Laravel i Kohana;
  • znajomość frameworka jQuery i AngularJS;
  • doświadczenie w tworzeniu aplikacji przeglądarkowych (poparte efektami wdrożeniowymi);
  • dokładność i kreatywność;
  • samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;
  • dobre zdolności komunikacyjne.

  Oferujemy:

  Praca w zespole ds. zarządzania Lokalnym Systemem Informatycznym w Wydziale Organizacyjnym.

  Jakie zadania będą przed Tobą stały:

  • rozwój i utrzymanie obecnie funkcjonujących aplikacji
  • analiza potrzeb urzędzu w zakresie oprogramowania i szukanie możliwości usprawnień i automatyzacji procesów
  • projektowanie i tworzenie nowych rozwiązań

  Nasz zespół jest młody ale dynamicznie rozwija się, a jednym z kluczowych działań jakie podejmuje jest wdrażanie nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych. W tym zespole również Ty będziesz miał możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności.  

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania oraz zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie https://bip.slaskie.pl/nabor_na_stanowiska_urzednicze/ogloszenia/ogloszenie-nr-or-04-18.html

  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze-informatyczne w Wydziale Organizacyjnym (nr ogłoszenia OR/04/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

  Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 22.10.2018r.

  Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.


  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

  Marszałek Województwa Śląskiego

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

  40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

  Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.