Ta oferta pracy jest nieaktualna od 208 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Programista PHP

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 25.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Programista PHP
  Miejsce pracy: Kraków

  Jesteśmy autorem aplikacji klasy Enterprise usprawniającej procesy backoffice oraz sprzedażowe dla towarzystwa ubezpieczeniowego funkcjonującego na polskim rynku.
  Aplikacja zbudowana jest w oparciu o framework Zend na backendzie oraz ExtJs, JQuery oraz Angular na frontendzie.
  Dołączając do naszego zespołu będziesz miał możliwość uczestnictwa w ciekawym projekcie prowadzonym w metodyce SCRUM, gdzie głównym celem jest zwinne dostarczanie nowych funkcjonalności aplikacji optymalizujących i uzupełniających procesy biznesowe.
                                                                                                                                                                 

  Podejmując pracę w naszej firmie będziesz miał możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie:
  - wytwarzania złożonych systemów finansowych oraz poznania dobrych praktyk projektowych związanych z pracą w dużym zespole.

  Poruszamy się biegle w: PHP OOP, ExtJS, Microsoft SQL, T-SQL, ExtJS, JQuery, SOAP, REST, Zend, GIT, GITLab, .NET, HTML, Linux, Windows.

  Jeżeli posiadasz udokumentowane doświadczenie co najmniej 2 lata przy wytwarzaniu aplikacji biznesowych (z uwzględnieniem naszych technologii) oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
  Jeżeli Twoje doświadczenie i umiejętności są większe proporcjonalnie podwyższymy naszą ofertę. Zastanów się, naprawdę warto!

  Czas pracy?

  - Tylko elastyczny, sam decydujesz w jakich godzinach pracujesz
  - Udział w ciekawych i ambitnych projektach
  - Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  - Komfortowe warunki i przyjazną atmosferę pracy
  - Współfinansowanie karty MultiSport

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t  Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Programista PHP.
   
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Unity-t  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Unity-t  Sp. z o. o., a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :
   
  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
  1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Unity-t  Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
  2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
  Unity-t  Sp. z o. o.,, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa,
  3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Unity-t  Sp. z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
  5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
  6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Unity-t  Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.