Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Project Quality Engineer

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Francuska 46

Katowice

Project Quality Engineer
Miejsce pracy: Katowice

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

Essential functions

 • Provides designs input and fitness for use to product development teams
 • Owns New Product Introduction (NPI) or Continuation quality roadmap and execution and develops impactful planning to build quality into the design
 • Performs risk assessment and implements early preventive mitigation action plans   
 • Strong analytical and problem-solving competency to drive performance results
 • Implements dashboards and metrics to drive on-going continuous improvement
 • Leads Root Cause Failure Analysis (RCFA) and ensures corrective and preventive action planning, addresses true and systemic root cause and eliminates repeats  
 • Applies quality design methodologies, tools and techniques (e.g. Design for Six Sigma, Design for Reliability, Failure Mode Effect Analysis, etc.) incrementally and throughout product development
 • Performs predictive modeling and leads Reliability assessments on life cycle conditions of the sub-system, PCA component, product, and/or system
 • Maintains accountability for high quality performance throughout product lifecycle
 • Accepts and hold self and team accountable for performance and results

Qualifications

 • Bachelor of Science degree in Mechanical/Electrical Engineering, or equivalent
 • Minimum of 8 years in quality, manufacturing or field service engineering
 • Minimum of 5 years in NPI
 • Proven effective communication across all organizational levels
 • Ability to influence and drive results with cross-functional and global teams within a complex matrix organization
 • Strong analytical and problem-solving skills to drive performance results
 • Strong experience in continuous improvement and QA tools and methodologies
 • Proficiency in Microsoft applications (Primarily Excel and PowerPoint, Power BI)

Desired Qualifications

 • Ability to execute Enterprise Resource Planning system, preferably SAP
 • Certification in LEAN, Six SIGMA tools and methodologies (i.e., Green Belt / Black Belt), CQE, AQE
 • Effectively provide key inputs into product requirements by leveraging deep understanding of HW, SW/FW, and embedded Software integration at a product, application and system level
 • Sound technical understanding of the environment inclusive of products and infrastructure that must work together to achieve the desired customer outcome
 • Project Management or Project Management Professional certification
 • Master of Science or MBA is a plus

TRAVEL

 • Up to 15% and may include global travel

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and information. The company helps customers through leading technologies and a comprehensive portfolio of products, software and services. We are among 100 the most ethical companies globally.

Project Quality Engineer

Essential functions

 • Provides designs input and fitness for use to product development teams
 • Owns New Product Introduction (NPI) or Continuation quality roadmap and execution and develops impactful planning to build quality into the design
 • Performs risk assessment and implements early preventive mitigation action plans   
 • Strong analytical and problem-solving competency to drive performance results
 • Implements dashboards and metrics to drive on-going continuous improvement
 • Leads Root Cause Failure Analysis (RCFA) and ensures corrective and preventive action planning, addresses true and systemic root cause and eliminates repeats  
 • Applies quality design methodologies, tools and techniques (e.g. Design for Six Sigma, Design for Reliability, Failure Mode Effect Analysis, etc.) incrementally and throughout product development
 • Performs predictive modeling and leads Reliability assessments on life cycle conditions of the sub-system, PCA component, product, and/or system
 • Maintains accountability for high quality performance throughout product lifecycle
 • Accepts and hold self and team accountable for performance and results

Qualifications

 • Bachelor of Science degree in Mechanical/Electrical Engineering, or equivalent
 • Minimum of 8 years in quality, manufacturing or field service engineering
 • Minimum of 5 years in NPI
 • Proven effective communication across all organizational levels
 • Ability to influence and drive results with cross-functional and global teams within a complex matrix organization
 • Strong analytical and problem-solving skills to drive performance results
 • Strong experience in continuous improvement and QA tools and methodologies
 • Proficiency in Microsoft applications (Primarily Excel and PowerPoint, Power BI)

Desired Qualifications

 • Ability to execute Enterprise Resource Planning system, preferably SAP
 • Certification in LEAN, Six SIGMA tools and methodologies (i.e., Green Belt / Black Belt), CQE, AQE
 • Effectively provide key inputs into product requirements by leveraging deep understanding of HW, SW/FW, and embedded Software integration at a product, application and system level
 • Sound technical understanding of the environment inclusive of products and infrastructure that must work together to achieve the desired customer outcome
 • Project Management or Project Management Professional certification
 • Master of Science or MBA is a plus

TRAVEL

 • Up to 15% and may include global travel

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne