KANDYDACI DO PRACY

ADMINISTRATOR DANYCH 

GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (dalej „GWW Legal”)

CEL PRZETWARZANIA  

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone stanowisko,

b) w celu udziału w dalszych procedurach rekrutacyjnych mających miejsce w ciągu roku od dnia ukazania się określonego ogłoszenia o pracę, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez kandydata.

c) dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b) zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) w zakresie danych w szerszym zakresie, niż wskazanych w punkcie a) powyżej oraz w przypadku woli wzięcia udziału w dalszych procesach rekrutacyjnych mających miejsce w ciągu roku od dnia ukazania się określonego ogłoszenia o pracę .

c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych jakimi są dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ODBIORCY DANYCH

podmioty świadczące na rzecz GWW Legal usługi informatyczne, wsparcia technicznego, dostawca usług poczty elektronicznej, oraz podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, spółka Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

OKRES PRZECHOWYWANIA

przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, także przez okres prowadzenia kolejnych procedur rekrutacyjnych, mających miejsce w ciągu roku od dnia ukazania się określonego ogłoszenia o pracę.

w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przechowujemy tylko te dane jakie są do tego niezbędne przez okres przedawnienia roszczeń z rekrutacji

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy przez kandydata, jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko.

Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne. Ich niepodanie pozostanie bez wpływu na fakt rozpatrzenia przez nas kandydatury kandydata na oferowane przez nas stanowisko.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE          

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania,
 • prawo usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • a także prawo do przenoszenia danych, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę

ZGODA ORAZ PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Przesłanie do nas CV zawierającego dane w zakresie szerszym niż wynikające z art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez kandydata postrzegamy jako wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie przez nas tych danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku gdy kandydat chciałby abyśmy rozpatrywali jego kandydaturę także w późniejszych procesach rekrutacyjnych prosimy o opatrzenie CV dodatkową klauzulą o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w kolejnych procesach rekrutacyjnych mających miejsce w terminie jednego roku od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia o pracę.”

Kandydat ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (w zakresie w jakim została udzielona). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE AUTOMATYCZNE DECYZJE

 • brak profilowania,
 • brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec kandydatów do pracy.

PRAWO SPRZECIWU

Przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją kandydata wobec przetwarzania jego danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes GWW Legal.

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)

 • brak

SKARGA DO ORGANU NADZORU

przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 • pocztą tradycyjną: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa,
 • korespondencja e-mail: [email protected]
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
GWW

Radca Prawny

GWWO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 7 dni
  do: 3 cze 2020
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
GWW należy do grona wiodących firm prawniczych, pracujących dla polskich oraz międzynarodowych firm m.in. z sektora telekomunikacyjnego, medialnego, energetycznego, finansowego, nieruchomościowego oraz branży TSL.
 
Aktualnie GWW Legal – Zespół Doradztwa Prawnego – poszukuje do biura we Wrocławiu kandydatów na stanowisko:
Radca Prawny
Miejsce pracy: Wrocław

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania uprawnień radcy prawnego – min. 3 lata
 • doświadczenia w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi
 • doświadczenia w przeprowadzaniu audytów prawnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości
 • praktycznej znajomość prawa cywilnego (materialnego i procesowego) oraz prawa umów
 • komunikatywności i samodzielności w działaniu
 • rozwiniętych zdolności analitycznych
 • znajomości języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy w stabilnej, renomowanej firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach interesujących projektów realizowanych na rzecz polskich i międzynarodowych klientów, często liderów swoich branż
 • motywacyjny system wynagrodzeń
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie aplikacji
(list motywacyjny oraz CV) wraz z klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych
w celu rekrutacji za pomocą przycisku APLIKUJ do dnia 15 maja 2020 r.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
GWW należy do grona wiodących firm prawniczych, pracujących dla polskich oraz międzynarodowych firm m.in. z sektora telekomunikacyjnego, medialnego, energetycznego, finansowego, nieruchomościowego oraz branży TSL.
 
Aktualnie GWW Legal – Zespół Doradztwa Prawnego – poszukuje do biura we Wrocławiu kandydatów na stanowisko:
Radca Prawny

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania uprawnień radcy prawnego – min. 3 lata
 • doświadczenia w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi
 • doświadczenia w przeprowadzaniu audytów prawnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości
 • praktycznej znajomość prawa cywilnego (materialnego i procesowego) oraz prawa umów
 • komunikatywności i samodzielności w działaniu
 • rozwiniętych zdolności analitycznych
 • znajomości języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy w stabilnej, renomowanej firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach interesujących projektów realizowanych na rzecz polskich i międzynarodowych klientów, często liderów swoich branż
 • motywacyjny system wynagrodzeń
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie aplikacji
(list motywacyjny oraz CV) wraz z klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych
w celu rekrutacji za pomocą przycisku APLIKUJ do dnia 15 maja 2020 r.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne