Ta oferta pracy jest nieaktualna od 128 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Referent ds. administracyjnych

 • Łódź, łódzkie
 • Asystent
 • 16.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Miejsce pracy: Łódź

  Referent ds. administracyjnych

  Zakres obowiązków:

  • Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne Firmy
  • Wprowadzanie danych do systemów
  • Raportowanie do Kierownika Działu

  Wymagania:

  • Znajomość pakietu MS Office
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Samodzielność

  Oferujemy

  • Stabilne warunki zatrudnienia
  • Pracę na samodzielnym stanowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  aplikuj

  W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Group Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Referent
  W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Group Sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Group Sp. z o. o. sp. k.
  Klauzula Informacyjna

  1) administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Solid Group Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17
  2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Solid Group Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17,
  3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Solid Group Sp. z o. o. sp. k. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
  5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
  6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Solid Group Sp. z o. o. sp. k. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy. 
  9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
  10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.