Accenture Technology

SAP BW Consultant

Accenture TechnologyO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Accenture Technology

University Business Park

Łódź

Czym będziesz się zajmować?

Bezpośrednią współpracą z klientem przy wdrożeniu systemów raportowania opartych na technologii SAP Business Warehouse oraz z nią związanych: HANA, BW on HANA, BPC Embedded (BW-IP) oraz Business Objects
Zbieraniem i analizą wymagań biznesowych oraz tworzeniem rozwiązań na ich podstawie
Bezpośrednią implementacją rozwiązań w systemie oraz ich testowaniem
Utrzymaniem istniejących rozwiązań

Czego od Ciebie oczekujemy?

Doświadczenia przy wdrażaniu projektów
Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
Wysoce rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
Umiejętności pracy w zespole
Dobrej znajomość SAP BW:

 

> Ekstrakcja danych (wykorzystanie standardowe i tworzenie niestandardowych ekstraktorów)

> Modelowanie danych (InfoCube, DSO, Multiprovider, ADSO, Composite Provider, transformacje, rutyny startowe i końcowe)

> Autoryzacje

> Raportowanie (Query Designer, BEx Analyzer, Analysis for Office)

> Znajomość podstawowych transakcji i tabel SAP umożliwiająca swobodne poruszanie się po systemie

Mile widziane:

Podstawowa znajomość języka ABAP
Znajomość technologii HANA
Znajomość rozwiązania BPC Embedded
Znajomość biznesowa SAP FI/CO/MM

Co możemy Ci zapewnić?

Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji: dofinansowanie kursów i certyfikacji, bogata oferta szkoleń online oraz on-site, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
Możliwość pracy z dużymi międzynarodowymi klientami
Prywatną opiekę medyczną
Ubezpieczenie na życie, dostęp do platformy MyBenefit w tym możliwość korzystania z karty Multisport oraz karty lunchowej
Dodatkowe zajęcia z języków obcych
Elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: [email protected]
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.


Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.


Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.


Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture:
SAP BW ConsultantNumer ref.: 00763196

Czym będziesz się zajmować?

Bezpośrednią współpracą z klientem przy wdrożeniu systemów raportowania opartych na technologii SAP Business Warehouse oraz z nią związanych: HANA, BW on HANA, BPC Embedded (BW-IP) oraz Business Objects
Zbieraniem i analizą wymagań biznesowych oraz tworzeniem rozwiązań na ich podstawie
Bezpośrednią implementacją rozwiązań w systemie oraz ich testowaniem
Utrzymaniem istniejących rozwiązań

Czego od Ciebie oczekujemy?

Doświadczenia przy wdrażaniu projektów
Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
Wysoce rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
Umiejętności pracy w zespole
Dobrej znajomość SAP BW:

 

> Ekstrakcja danych (wykorzystanie standardowe i tworzenie niestandardowych ekstraktorów)
> Modelowanie danych (InfoCube, DSO, Multiprovider, ADSO, Composite Provider, transformacje, rutyny startowe i końcowe)
> Autoryzacje
> Raportowanie (Query Designer, BEx Analyzer, Analysis for Office)
> Znajomość podstawowych transakcji i tabel SAP umożliwiająca swobodne poruszanie się po systemie

Mile widziane:

Podstawowa znajomość języka ABAP
Znajomość technologii HANA
Znajomość rozwiązania BPC Embedded
Znajomość biznesowa SAP FI/CO/MM

Co możemy Ci zapewnić?

Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji: dofinansowanie kursów i certyfikacji, bogata oferta szkoleń online oraz on-site, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
Możliwość pracy z dużymi międzynarodowymi klientami
Prywatną opiekę medyczną
Ubezpieczenie na życie, dostęp do platformy MyBenefit w tym możliwość korzystania z karty Multisport oraz karty lunchowej
Dodatkowe zajęcia z języków obcych
Elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: [email protected]
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.


Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.


Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.


Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne