Jakie masz uprawnienia odnośnie Twoich danych osobowych?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, przetwarzając je zgodnie z wymaganiami polskiego oraz europejskiego ustawodawstwa. Zwracamy szczególną uwagę na Twoje prawa i w pełni je respektujemy.

Prawo dostępu – możesz skontaktować się z nami, aby otrzymać kopię danych jakie o Tobie przetwarzamy.

Prawo sprostowania – możesz sprostować dane, jeśli zauważysz, że są one nieprawidłowe.

Prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – nasza firma nie korzysta z narzędzi do automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania.

Prawo do usunięcia danych – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, jeśli cel przetwarzania danych, na który wyraziłeś zgodę, nie będzie uzasadniał ich dalszego przetwarzania, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych mają nasi partnerzy z grupy Spółek 7N: 7N A/S - Dania, 7N Norge AS, 7N Germany Gmbh, 7N CIM Sp. z o.o., 7N Svenge AB, 7N Finland YO, 7N Schweiz AG z Europy oraz z państw trzecich – Seven N Consulting Pvt Ltd – Indie, 7N USA Inc. Dane udostępniamy też – zawsze za Twoją wiedzą – naszym klientom w procesie rekrutacji, na podstawie umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

Jak chronimy Wasze dane osobowe?

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i przeszkolone w procedurach bezpiecznego przetwarzania danych. Dysponujemy odpowiednio zabezpieczoną infrastrukturą IT oraz procedurami organizacyjnymi zabezpieczającymi Twoje dane przed dostępem osób nieupoważnionych, przed ich utratą, bezprawną modyfikacją oraz użyciem niezgodnym z celem w jakim zostały zgromadzone. Stosujemy zabezpieczenia obejmujące: warstwę informatyczną, wielopoziomową ochronę dostępu do danych oraz audyty wewnętrzne badające stosowanie się użytkowników danych do wewnętrznych procedur oraz Regulaminu Przetwarzania Danych.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
7N Sp. z o.o.

Senior .NET Developer

7N Sp. z o.o.O firmie

6,000‐9,000 zł brutto / mies.
 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 12 maj 2020
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista

Senior .NET Developer

Work place: Gdansk

Salary:

19 152-22 848 PLN

7N is an agent for high-end IT professionals. For over 30 years of operation we have proven that a clear and transparent financial model, collaboration exclusively with experts in their respective fields, and taking good care of them, comprise the best possible IT consulting model. We act as an individual agent for our consultants and promote their competences to our clients by offering them a wide range of projects in which they may participate. We add wage transparency, career development support and professional stability. Our main goal is a long-term collaboration; therefore, the majority of our staff have been with us for many years.
 
About the project
 
Currently for our Client (Danish part of American Software House) we are looking for Senior .Net Developer who will become part of the international team responsible for continuous development and upgrade of project-based ERP solution for agencies.
 
The job requires approximately 3-4 annual business trips to Denmark for few days.
 
 
Tasks
 • Optimization of Back-end layer of project-based ERP solution
 • Refactoring and optimization of database layer
 • System API development
 • Full-stack development of new functionalities
 • Working in distributed setup in accordance to Agile methodologies
 • Collaborating with other Development, Architecture and Validation teams

Tech stack

 

 • C#, .NET 4.7,4.8
 • ServiceStack
 • MS SQL 2016+
 • TypeScript/JavaScript
 • Octopus Deploy, TeamCity
 • Azure

 

Requirements

 • 4-8 years of experience in .Net development (preferably full stack)
 • Systems optimization skills
 • Hands-on experience with building Rest API and web services
 • Strong knowledge of T-SQL and MS SQL Databases
 • Ability to work full stack, with TypeScript on the front-end
 • Fluency in English
 • Good communication skills
 • Analytical skills, ability to look for solutions
 • Nice-to-have: knowledge of ServiceStack; back-end and API layer development experience
We offer
 • Transparent wage model; disclosed margin for 7N. The aforementioned wages are target wages paid to the consultant for the subcontracted work
 • Stable and long-term collaboration with various client projects
 • Professional freedom; We are one of the few IT companies who do not use non-compete clauses or retention agreements
 • Career development support, training and technical certification subsidies, conference participation, etc.
 • Private healthcare and the Benefit Multisport card
 • Collaboration with experts
 • Large client and project portfolio of over 40 companies, prioritizing project continuity and ongoing personal agent support
 • Full integration into the client company structure (e.g. participation in all company events, 7N Kick Off 2018: https://www.youtube.com/watch?v=i5KjJpFBNpI)

Jesteś zainteresowany?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając  w przycisk aplikowania. Dodatkowe informacje o 7N i innych prowadzonych przez nas rekrutacjach znaleźć można na naszej stronie internetowej 7n.com.

Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych 7N Sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesów i projektów rekrutacyjnych, realizowanych przez 7N Sp. z o.o. obecnie oraz w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie potwierdzam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych, do ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania usunięcia w każdym terminie."

Work place: Gdansk

Salary:

19 152-22 848 PLN

Senior .NET Developer

7N is an agent for high-end IT professionals. For over 30 years of operation we have proven that a clear and transparent financial model, collaboration exclusively with experts in their respective fields, and taking good care of them, comprise the best possible IT consulting model. We act as an individual agent for our consultants and promote their competences to our clients by offering them a wide range of projects in which they may participate. We add wage transparency, career development support and professional stability. Our main goal is a long-term collaboration; therefore, the majority of our staff have been with us for many years.
 
About the project
 
Currently for our Client (Danish part of American Software House) we are looking for Senior .Net Developer who will become part of the international team responsible for continuous development and upgrade of project-based ERP solution for agencies.
 
The job requires approximately 3-4 annual business trips to Denmark for few days.
 
 
Tasks
 • Optimization of Back-end layer of project-based ERP solution
 • Refactoring and optimization of database layer
 • System API development
 • Full-stack development of new functionalities
 • Working in distributed setup in accordance to Agile methodologies
 • Collaborating with other Development, Architecture and Validation teams

Tech stack

 

 • C#, .NET 4.7,4.8
 • ServiceStack
 • MS SQL 2016+
 • TypeScript/JavaScript
 • Octopus Deploy, TeamCity
 • Azure

 

Requirements

 • 4-8 years of experience in .Net development (preferably full stack)
 • Systems optimization skills
 • Hands-on experience with building Rest API and web services
 • Strong knowledge of T-SQL and MS SQL Databases
 • Ability to work full stack, with TypeScript on the front-end
 • Fluency in English
 • Good communication skills
 • Analytical skills, ability to look for solutions
 • Nice-to-have: knowledge of ServiceStack; back-end and API layer development experience
We offer
 • Transparent wage model; disclosed margin for 7N. The aforementioned wages are target wages paid to the consultant for the subcontracted work
 • Stable and long-term collaboration with various client projects
 • Professional freedom; We are one of the few IT companies who do not use non-compete clauses or retention agreements
 • Career development support, training and technical certification subsidies, conference participation, etc.
 • Private healthcare and the Benefit Multisport card
 • Collaboration with experts
 • Large client and project portfolio of over 40 companies, prioritizing project continuity and ongoing personal agent support
 • Full integration into the client company structure (e.g. participation in all company events, 7N Kick Off 2018: https://www.youtube.com/watch?v=i5KjJpFBNpI)

Jesteś zainteresowany?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając  w przycisk aplikowania. Dodatkowe informacje o 7N i innych prowadzonych przez nas rekrutacjach znaleźć można na naszej stronie internetowej 7n.com.

Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych 7N Sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesów i projektów rekrutacyjnych, realizowanych przez 7N Sp. z o.o. obecnie oraz w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie potwierdzam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych, do ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania usunięcia w każdym terminie."

Ogłoszenie archiwalne