Moose Sp. z o.o.

Software Tester

Moose Sp. z o.o.O firmie

Moose Sp. z o.o.

Inkubator Technologiczny

Białystok

Software testing is Your passion? Join us and became a part of our team.

Software Tester
Miejsce pracy: Białystok

Requirements:

 • 2-3 years of experience in manual and automation testing
 • Ability to analyse story card requirements and write test scenarios to test acceptance criteria. Facilitated and coordinated requirement analyst refining functional & non-functional requirements.
 • Performed analysis of business and user needs, determining of new requirements, or revising existing requirements as necessary.
 • Collaboration with developers, testers and/or end users to determine appropriate solutions and ensure test planning adheres to the proper requirements.
 • Conducted story card estimation meetings, 3-Amigo review and retrospective meetings every release.
 • Gathered business requirements for devising the test plan documentation.
 • Liaised with business analysts and manual test team leaders to perform risk analysis and assessment associated with automation testing.

Must have:

 • Understanding of APIs
 • Investigating failure
 • Insomnia / Postman
 • Rest assured
 • Debugging
 • IDE (Intellj or Eclipse, Intellj recommended)
 • Knowledge of SCRUM

Advantage:

 • BDD
 • Cucumber (Gherkin)
 • Java
 • Git

Nice to have:

 • Azure Dev Ops
 • Maven
 • HTML & CSS
 • Chrome Dev Tools
 • Relational Databases
 • Selenium
 • Appium

Oferujemy:


remote work and flexible working hours
flexible forms of cooperation (B2B, contract of employment)

work in ambition teams
 
friendly atmosphere
fruit tuesdays, sweet thursdays,
chill room and good coffee
 
 
Jeśli uważasz, że to praca dla Ciebie, to chętnie spotkamy się z Tobą, żeby porozmawiać o możliwości współpracy. Wyślij CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 
Klikając w przycisk „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MOOSE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez MOOSE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu złożenia aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu zakończenia pierwszej rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu wpłynięcia roszczenia.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected]

Software testing is Your passion? Join us and became a part of our team.

Software Tester

Requirements:

 • 2-3 years of experience in manual and automation testing
 • Ability to analyse story card requirements and write test scenarios to test acceptance criteria. Facilitated and coordinated requirement analyst refining functional & non-functional requirements.
 • Performed analysis of business and user needs, determining of new requirements, or revising existing requirements as necessary.
 • Collaboration with developers, testers and/or end users to determine appropriate solutions and ensure test planning adheres to the proper requirements.
 • Conducted story card estimation meetings, 3-Amigo review and retrospective meetings every release.
 • Gathered business requirements for devising the test plan documentation.
 • Liaised with business analysts and manual test team leaders to perform risk analysis and assessment associated with automation testing.

Must have:

 • Understanding of APIs
 • Investigating failure
 • Insomnia / Postman
 • Rest assured
 • Debugging
 • IDE (Intellj or Eclipse, Intellj recommended)
 • Knowledge of SCRUM

Advantage:

 • BDD
 • Cucumber (Gherkin)
 • Java
 • Git

Nice to have:

 • Azure Dev Ops
 • Maven
 • HTML & CSS
 • Chrome Dev Tools
 • Relational Databases
 • Selenium
 • Appium

Oferujemy:


remote work and flexible working hours
flexible forms of cooperation (B2B, contract of employment)

work in ambition teams
 
friendly atmosphere
fruit tuesdays, sweet thursdays,
chill room and good coffee
 
 
Jeśli uważasz, że to praca dla Ciebie, to chętnie spotkamy się z Tobą, żeby porozmawiać o możliwości współpracy. Wyślij CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 
Klikając w przycisk „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MOOSE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez MOOSE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu złożenia aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu zakończenia pierwszej rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu wpłynięcia roszczenia.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected]

Ogłoszenie archiwalne