Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Madiff Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa);
2) Inspektor Ochrony Danych wyznaczony w Spółce jest dostępny pod adresem e-mail: [email protected];
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą portale (serwisy) informatyczne wykorzystywane w procesie rekrutacji;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na
dalsze ich przetwarzanie w celu wskazanym w pkt 3 powyżej.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji.

Madiff Sp z o.o.

Solution Architect

Madiff Sp z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Madiff Sp z o.o.

Twarda 18

Warszawa

MADIFF is an Innovation & IT Engineering Consulting Company that delivers unique value in the following sectors: banking, insurance, telecom, industries, life sciences, energy, automotive and railway & infrastructure industries.
 
MADIFF's philosophy is to make team with the Client in order to exceed the objectives settled and its expectations.
 
We are driven by a creative and innovative consulting approach strongly oriented to getting results: We “MAKE THE DIFFERENCE”.
Solution Architect
Miejsce pracy: Warszawa

Salary range: 800 – 1000 pln + vat / day (B2B)

Main responsibilities:

 • Perform as-is and to-be architecture analysis and develop physical and logical architecture models for the interfaces on application systems and middle tier environments;
 • Architecture, design and implementation for integrations, information sharing, utilizing modern Web Service (SOAP, RESTful) tools, technologies, standards, and specifications;
 • Establish and apply best practices, to ensure successful implementation of solution designs through collaborative project team communication, planning documentation, system testing, and defect resolution;
 • Provide technical troubleshooting on complex issues requiring rapid resolution related to application integration suites and solutions;
 • Participate with the evaluation and implementation of new technology initiatives;
 • Work with client's business teams to capture requirements and build integration solutions accordingly;
 • Provide technical expertise, guidelines and leadership in the development and implementation of integration solutions;
 • Manage day-to-day efforts toward project accomplishments.

Main requirements:

 • 5+ years working experience on the same position;
 • Excellent understanding of business applications and their integration in the enterprise;
 • Experiences in analysis design and implementation of integrations and APIs with custom and packaged software, in cloud and on-premise solutions;
 • Advanced knowledge of a variety of the Enterprise Architecture and Integration concepts, practices, and procedures;
 • Experience with Application Integration solutions;
 • Experience and passion for implementing SOA and API based solutions;
 • Integration experience with Messaging like JMS, MQ;
 • Ability to leverage pre-built integrations, cloud adapters, connections, SaaS applications, etc. in the solution;
 • Ability to create principles, guidelines and knowledge of integration best practices, design patterns;
 • Able to plan, coordinate, architect and supervise all activities related to the integration of software programs, applications and third-party solutions;
 • Exceptional technical problem solving skills with ability to work independently or in team-oriented manner;
 • Very good communication skills.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Madiff Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla procesu rekrutacji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
MADIFF is an Innovation & IT Engineering Consulting Company that delivers unique value in the following sectors: banking, insurance, telecom, industries, life sciences, energy, automotive and railway & infrastructure industries.
 
MADIFF's philosophy is to make team with the Client in order to exceed the objectives settled and its expectations.
 
We are driven by a creative and innovative consulting approach strongly oriented to getting results: We “MAKE THE DIFFERENCE”.
Solution Architect

Salary range: 800 – 1000 pln + vat / day (B2B)

Main responsibilities:

 • Perform as-is and to-be architecture analysis and develop physical and logical architecture models for the interfaces on application systems and middle tier environments;
 • Architecture, design and implementation for integrations, information sharing, utilizing modern Web Service (SOAP, RESTful) tools, technologies, standards, and specifications;
 • Establish and apply best practices, to ensure successful implementation of solution designs through collaborative project team communication, planning documentation, system testing, and defect resolution;
 • Provide technical troubleshooting on complex issues requiring rapid resolution related to application integration suites and solutions;
 • Participate with the evaluation and implementation of new technology initiatives;
 • Work with client's business teams to capture requirements and build integration solutions accordingly;
 • Provide technical expertise, guidelines and leadership in the development and implementation of integration solutions;
 • Manage day-to-day efforts toward project accomplishments.

Main requirements:

 • 5+ years working experience on the same position;
 • Excellent understanding of business applications and their integration in the enterprise;
 • Experiences in analysis design and implementation of integrations and APIs with custom and packaged software, in cloud and on-premise solutions;
 • Advanced knowledge of a variety of the Enterprise Architecture and Integration concepts, practices, and procedures;
 • Experience with Application Integration solutions;
 • Experience and passion for implementing SOA and API based solutions;
 • Integration experience with Messaging like JMS, MQ;
 • Ability to leverage pre-built integrations, cloud adapters, connections, SaaS applications, etc. in the solution;
 • Ability to create principles, guidelines and knowledge of integration best practices, design patterns;
 • Able to plan, coordinate, architect and supervise all activities related to the integration of software programs, applications and third-party solutions;
 • Exceptional technical problem solving skills with ability to work independently or in team-oriented manner;
 • Very good communication skills.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Madiff Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla procesu rekrutacji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne