CRL Sp. z o.o.

Specjalista ds. Obsługi Klienta

CRL Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Radom, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 17 dni
  do: 18 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Prawie 30 lat doświadczenia i ciągłego doskonalenia lokuje firmę CRL Sp. z o. o. w grupie liderów wśród firm świadczących usługę wynajmu i serwisu odzieży roboczej. Jako nieliczni wspieramy naszych Klientów w realizacji ich celów zawodowych i biznesowych zapewniając właściwą odzież na stanowiskach pracy. Naszą działalność opieramy na współpracy z ambitnymi i zmotywowanymi członkami naszego zespołu.

 

W związku z dynamicznym rozwojem CRL Sp. z o. o. i wzrostem liczby Klientów poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Radom

Jeżeli:

 • jesteś ambitny/a, lubisz podejmować nowe wyzwania,
 • posiadasz umiejętność szybkiego uczenia się i wykorzystywania wiedzy,
 • jesteś dobrze zorganizowany/a i wykazujesz inicjatywę w pracy,
 • posiadasz wyższe wykształcenie,
 • posiadasz doświadczenie w obsłudze Klienta,
 • posiadasz prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu.
linia

Czekamy właśnie na Ciebie!

Będziesz odpowiedzialny/a za nawiązywanie, rozwój i utrzymywanie długotrwałych relacji z pozyskanymi przez handlowców Klientami, w tym:

 • obsługę przypisanego portfela Klientów,
 • przygotowanie dokumentów zgodnie ze standardami firmy,
 • identyfikację potrzeb Klientów,
 • aktywne działanie na rzecz wzrostu wartości portfela Klientów.
linia

W zamian oferujemy:

 • pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (między 7:00 a 9:00),
 • szkolenia wprowadzające, w przypadku pracy w Radomiu przez pierwsze 2-3 miesiące konieczność dojazdów do Zwolenia,
 • perspektywy udziału w innowacyjnych projektach firmy,
 • możliwość zdobycia wiedzy z zakresu badania potrzeb i komunikacji, technik sprzedaży, negocjacji.
linia

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym:  a)  w  art.  22(1)  1  kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1)1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych –dalej  „Rozporządzenie”)  w  ramach  realizacji  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na todobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi  Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji  na  adres  e-mail: [email protected] . Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe  rekrutacje lub  wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcyusług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do  danych  osobowych  dotyczących  swojej  osoby,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia przetwarzania,a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawie 30 lat doświadczenia i ciągłego doskonalenia lokuje firmę CRL Sp. z o. o. w grupie liderów wśród firm świadczących usługę wynajmu i serwisu odzieży roboczej. Jako nieliczni wspieramy naszych Klientów w realizacji ich celów zawodowych i biznesowych zapewniając właściwą odzież na stanowiskach pracy. Naszą działalność opieramy na współpracy z ambitnymi i zmotywowanymi członkami naszego zespołu.

 

W związku z dynamicznym rozwojem CRL Sp. z o. o. i wzrostem liczby Klientów poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Jeżeli:

 • jesteś ambitny/a, lubisz podejmować nowe wyzwania,
 • posiadasz umiejętność szybkiego uczenia się i wykorzystywania wiedzy,
 • jesteś dobrze zorganizowany/a i wykazujesz inicjatywę w pracy,
 • posiadasz wyższe wykształcenie,
 • posiadasz doświadczenie w obsłudze Klienta,
 • posiadasz prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Będziesz odpowiedzialny/a za nawiązywanie, rozwój i utrzymywanie długotrwałych relacji z pozyskanymi przez handlowców Klientami, w tym:

 • obsługę przypisanego portfela Klientów,
 • przygotowanie dokumentów zgodnie ze standardami firmy,
 • identyfikację potrzeb Klientów,
 • aktywne działanie na rzecz wzrostu wartości portfela Klientów.

W zamian oferujemy:

 • pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (między 7:00 a 9:00),
 • szkolenia wprowadzające, w przypadku pracy w Radomiu przez pierwsze 2-3 miesiące konieczność dojazdów do Zwolenia,
 • perspektywy udziału w innowacyjnych projektach firmy,
 • możliwość zdobycia wiedzy z zakresu badania potrzeb i komunikacji, technik sprzedaży, negocjacji.

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym:  a)  w  art.  22(1)  1  kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1)1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych –dalej  „Rozporządzenie”)  w  ramach  realizacji  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na todobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi  Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji  na  adres  e-mail: [email protected] . Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe  rekrutacje lub  wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcyusług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do  danych  osobowych  dotyczących  swojej  osoby,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia przetwarzania,a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ogłoszenie archiwalne