KRAJOWY INSTYTUT PRAWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Specjalista ds. Sprzedaży

KRAJOWY INSTYTUT PRAWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 8 dni
  do: 19 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego jest dostawcą unikalnych rozwiązań w zakresie weryfikacji wiarygodności partnerów biznesowych oraz windykacji. Pracujemy zarówno dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw jak i dla korporacji z listy Fortune 500.

 W tej chwili poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży
Miejsce pracy: Wrocław

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?

 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz atrakcyjny system prowizyjny
 • Pracę od poniedziałku do czwartku w godz.8.00-16.00 w piątki pracujemy do godz.15.00
 • Pakiet szkoleń prowadzonych przez jednych z najlepszych trenerów sprzedaży w Polsce
 • Bezpłatną prywatną opiekę  medyczną
 • Możliwość skorzystania z zajęć sportowych
 • Wyjazdy i eventy integracyjne

Jeśli chcesz:

 • Sprzedawać bez konieczności ciągłych podróży – pracujemy stacjonarnie, robimy demo online i dbamy o klienta wykorzystując fajne i nowoczesne narzędzia
 • Sprzedawać i czerpać z tego dodatkowe profity – od początku masz możliwość zarobienia prowizji
 • Mieć wpływ i uczestniczyć w rozwoju naszego produktu
 • Wykorzystywać najnowsze narzędzia/techniki/metody do pozyskiwania nowych Klientów

Twoje zadania:

 • Pozyskiwanie nowych klientów biznesowych poprzez różne kanały
 • Telefoniczna obsługa klienta
 • Analiza sytuacji i potrzeb klienta
 • Umiejętne dopasowanie najlepszych rozwiązań do sytuacji i potrzeb klienta
 • Sprzedaż produktów wywiadowni gospodarczej
 • Budowanie długotrwałych relacji z klientami

Nasze oczekiwania:

 • Komunikatywność
 • Umiejętność słuchania i zadawania pytań
 • Empatia
 • Sprawne posługiwanie się narzędziami pracy- komputer, telefon
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Umiejętność samodzielnego uczenia się i pracy
 • Sprawna organizacja i wykorzystanie czasu pracy

Biorąc udział w procesie rekrutacyjnym nauczysz się więcej niż w niejednej firmie przez rok!

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000598463, NIP: 5272757671, REGON: 363591333. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, adresem e-mail: [email protected]. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Krajowym Instytucie Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego jest dostawcą unikalnych rozwiązań w zakresie weryfikacji wiarygodności partnerów biznesowych oraz windykacji. Pracujemy zarówno dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw jak i dla korporacji z listy Fortune 500.

 W tej chwili poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ?

 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz atrakcyjny system prowizyjny
 • Pracę od poniedziałku do czwartku w godz.8.00-16.00 w piątki pracujemy do godz.15.00
 • Pakiet szkoleń prowadzonych przez jednych z najlepszych trenerów sprzedaży w Polsce
 • Bezpłatną prywatną opiekę  medyczną
 • Możliwość skorzystania z zajęć sportowych
 • Wyjazdy i eventy integracyjne

Jeśli chcesz:

 • Sprzedawać bez konieczności ciągłych podróży – pracujemy stacjonarnie, robimy demo online i dbamy o klienta wykorzystując fajne i nowoczesne narzędzia
 • Sprzedawać i czerpać z tego dodatkowe profity – od początku masz możliwość zarobienia prowizji
 • Mieć wpływ i uczestniczyć w rozwoju naszego produktu
 • Wykorzystywać najnowsze narzędzia/techniki/metody do pozyskiwania nowych Klientów

Twoje zadania:

 • Pozyskiwanie nowych klientów biznesowych poprzez różne kanały
 • Telefoniczna obsługa klienta
 • Analiza sytuacji i potrzeb klienta
 • Umiejętne dopasowanie najlepszych rozwiązań do sytuacji i potrzeb klienta
 • Sprzedaż produktów wywiadowni gospodarczej
 • Budowanie długotrwałych relacji z klientami

Nasze oczekiwania:

 • Komunikatywność
 • Umiejętność słuchania i zadawania pytań
 • Empatia
 • Sprawne posługiwanie się narzędziami pracy- komputer, telefon
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Umiejętność samodzielnego uczenia się i pracy
 • Sprawna organizacja i wykorzystanie czasu pracy

Biorąc udział w procesie rekrutacyjnym nauczysz się więcej niż w niejednej firmie przez rok!

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000598463, NIP: 5272757671, REGON: 363591333. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, adresem e-mail: [email protected]. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Krajowym Instytucie Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie archiwalne