Specjalista ds. Technicznych

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 10.01.2018
 • Ważna jeszcze 20 dni (do 09.02.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Specjalista ds. Technicznych

Miejsce pracy: Gdańsk
Region: pomorskie

      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Stały nadzór nad stanem technicznym budynków CSW ŁAŹNIA oraz zgłaszanie do bezpośredniego przełożonego ewentualnych usterek oraz potrzeb remontowych w obiektach CSW.
 • Stały nadzór nad stanem technicznym sprzętu elektronicznego, nagłośnienia i sprzętu audiowizualnego w Centrum.
 • Planowanie i realizacja wszelkich działań obsługowo – technicznych w zakresie organizacji wystaw, projektów artystycznych i warsztatowych organizowanych przez Centrum wraz z przygotowywaniem szacunkowych kosztorysów.
 • Koordynacja i udział w bieżących pracach remontowo-budowlanych wykonywanych w obiektach Centrum.
 • Przygotowywanie oraz obsługa projektów w zakresie remontowo-budowlanym,
 • Zabezpieczanie prawidłowego przechowywania i stanu zrealizowanych projektów, w tym dzieł sztuki wchodzących w skład kolekcji Centrum.
 • Nadzór nad konserwacją urządzeń, wymianą instalacji, realizacją remontów.
 • Przeprowadzanie drobnych prac modernizacyjnych, bieżących remontów pomieszczeń oraz  ich wyposażenia.
 • Usuwanie awarii – współpraca ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami oraz sporządzanie protokołów powstałych awarii.
 • Gospodarka sprzętem, materiałami i narzędziami, w tym prowadzenie magazynu w oparciu o majątkową odpowiedzialność pracowniczą.
 • Udział w powierzonych spisach z natury i inwentaryzacjach.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
 • doświadczenie w pracy z artystami oraz przy produkcji wydarzeń artystycznych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury,
 • znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane – własny samochód

 

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w stabilnej instytucji,
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • ciekawe możliwości rozwoju zawodowego.

 Data rozpoczęcia pracy 01-02-2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 • życiorys (CV)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres: /aplikuj/specjalista-ds-technicznych-gdansk,oferta,5780726 lub osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, w terminie do dnia 25-01-2018 r. do godziny 15.00.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest entrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.