INFORMACJA DLA KANDYDATA
 
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:
 
 1. Współdministratorami Pani/Pana danych osobowych jest CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, mail: [email protected] tel: +48 12 291 55 60 oraz CRIF S.p.A. z siedizbą w Bolonii, via M.Fantin nr 1-3, Włochy, mail: [email protected] tel: +39 051 4176010 (zwane dalej łącznie CRIF)
Obie spółki wspólnie określiły cele i środki przetwarzania poprzez zawarcie odpowiedniej umowy, gdzie uregulowano dane obowiązki dotyczące stosowania się do obowiązków określonych w RODO. CRIF Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za m.in. realizację obowiązku informacyjnego, realizację praw osób, których dane dotyczą, gromadzenie i zarządzanie CV kandydatów.
 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z procesem bieżącej rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji, w której bierze Pani/Pan obecnie udział.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi :
a)       w przypadku bieżącej rekrutacji obowiązek prawny ciążący na Pracodawcy będącym Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b)      w przypadku bieżącej rekrutacji i danych wykraczających poza katalog danych ustawowych Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z tymi danymi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres mailowy [email protected], co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podanie danych osobowych o których mowa w pkt. 5 lit. a) jest obowiązkowe dla udziału w bieżącym procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych o których mowa w pkt. 5 lit. b) jest dobrowolne.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
CRIF

SQL & JAVA Developer [Online & Phone Recruitment]

CRIFO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

CRIF

Lublańska 38

Kraków

SQL & JAVA Developer
[Online & Phone Recruitment]
Miejsce pracy: Kraków

We are looking for a person with strong database development experience in SQL Server and knowledge of java language. The person will join our 9-members team working in Krakow office for German clients.

Responsibility and challenges:

 • Working with big data relational databases
 • Database design and development for interesting, complex business domain
 • Working on KPIs measuring data quality
 • Working in international environment cooperating with German business units, Italy, Slovakia and others.
 • Writing java services used to for high-performance data processing
 • Optimizing performance

Expected skills:

 • Good communication skills (both oral and written) in Polish and English.
 • Excellent, practical knowledge of T-SQL – writing complex queries, working with large sets of data, optimizing queries.
 • Commercial experience with Java 8 or 11,
 • Spring, Spring Boot, MyBatis/Hibernate,
 • Maven, Git/SVN, IntelliJ Idea, Jenkins, JIRA,
 • jUnit, TestNG, Mockito,
 • Concurrency related experience (java.util.concurrent.* at least),
 • Familiarity with design patterns and clean code practices.

Additionally experience within those areas will be considered an asset:

 • XML, MS Excel,
 • Batch processing,
 • Monitoring and troubleshooting (we have long uptimes),
 • Docker & Kubernetes,
 • Non-relational databases (Neo4J, MongoDB etc.),
 • Test automation tools (e.g. Selenium, jMeter),
 • JAXB/StaX

Our offer:

 • Know-how about data processing optimization patterns
 • Very good, talented architects to learn from them
 • Interesting business domain
 • Possibility to learn interesting new technologies (to name only a few: Kubernetes, Docker, Mongo, Neo4j)
 • Work in international company with several business units in Europe, Asia and America
 • A stable job in a fast growing environment
 • Benefit package (private medical care, multisport, meal/restaurants discounts etc.)
 • Fresh different fruits in the office every day
 • Language classes in the office (English & German) - individual or in a team
 • Car and bike parking
Important, please include in your CV the following passage:
“I hereby agree for my personal data, included in my job application, to be processed in line with the needs of recruitment, in accordance with the Law on Personal Data Protection of 29 August 1997 (Law Gazette from 2002, No.101, heading 926, as amended).”
SQL & JAVA Developer
[Online & Phone Recruitment]

We are looking for a person with strong database development experience in SQL Server and knowledge of java language. The person will join our 9-members team working in Krakow office for German clients.

Responsibility and challenges:

 • Working with big data relational databases
 • Database design and development for interesting, complex business domain
 • Working on KPIs measuring data quality
 • Working in international environment cooperating with German business units, Italy, Slovakia and others.
 • Writing java services used to for high-performance data processing
 • Optimizing performance

Expected skills:

 • Good communication skills (both oral and written) in Polish and English.
 • Excellent, practical knowledge of T-SQL – writing complex queries, working with large sets of data, optimizing queries.
 • Commercial experience with Java 8 or 11,
 • Spring, Spring Boot, MyBatis/Hibernate,
 • Maven, Git/SVN, IntelliJ Idea, Jenkins, JIRA,
 • jUnit, TestNG, Mockito,
 • Concurrency related experience (java.util.concurrent.* at least),
 • Familiarity with design patterns and clean code practices.

Additionally experience within those areas will be considered an asset:

 • XML, MS Excel,
 • Batch processing,
 • Monitoring and troubleshooting (we have long uptimes),
 • Docker & Kubernetes,
 • Non-relational databases (Neo4J, MongoDB etc.),
 • Test automation tools (e.g. Selenium, jMeter),
 • JAXB/StaX

Our offer:

 • Know-how about data processing optimization patterns
 • Very good, talented architects to learn from them
 • Interesting business domain
 • Possibility to learn interesting new technologies (to name only a few: Kubernetes, Docker, Mongo, Neo4j)
 • Work in international company with several business units in Europe, Asia and America
 • A stable job in a fast growing environment
 • Benefit package (private medical care, multisport, meal/restaurants discounts etc.)
 • Fresh different fruits in the office every day
 • Language classes in the office (English & German) - individual or in a team
 • Car and bike parking
Important, please include in your CV the following passage:
“I hereby agree for my personal data, included in my job application, to be processed in line with the needs of recruitment, in accordance with the Law on Personal Data Protection of 29 August 1997 (Law Gazette from 2002, No.101, heading 926, as amended).”

Ogłoszenie archiwalne