Ta oferta pracy jest nieaktualna od 116 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Technik budowlany

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 27.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych jest spółką prawa handlowego, której właścicielem w 100% jest Miasto Poznań. 
  Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. ZKZL sp. z o.o. pełni także samodzielną rolę zarządcy nieruchomości zasobu komunalnego Miasta Poznania.

  Technik budowlany
  Location: Poznań

  Zakres podstawowych czynności:

  • Nadzorowanie stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń technicznych.
  • Nadzór nad realizacją usług eksploatacyjnych i remontowych wykonywanych
   na nieruchomościach przez firmy zewnętrzne.
  • Bieżący monitoring nieruchomości pod kątem stanu technicznego i prac koniecznych
   do wykonania.
  • Zlecanie prac z zakresu bieżącej obsługi i konserwacji nieruchomości. Sporządzanie dokumentacji związanej z bieżącą realizacją zadań.
  • Nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów technicznych, gromadzenie dokumentacji, prowadzenie książki obiektu budowlanego.
  • Odbiór techniczny prac remontowo-budowlanych wynikających z umów najmu i zawartych porozumień, weryfikacja kosztów, nakładów.
  • Obsługa klienta w zakresie zgłaszanych usterek i awarii.
  • Weryfikacja protokołów z przeglądów technicznych oraz nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
  • Ewidencjonowanie oraz natychmiastowe zlecanie do wykonania prac związanych
   z zagrożeniami (przekazanie sprawy do pogotowia technicznego / wykonawcy).
  • Bieżący monitoring stanu nieruchomości w zakresie zgodności z przepisami ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.
  • Wykonywanie czynności przewidzianych w ustawie Prawo budowlane w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej.

  Wymagania obowiązkowe:

  • Wykształcenie średnie kierunkowe w branży budowlanej.
  • Minimum roczne doświadczenie w branży budowlanej.
  • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego.
  • Dobra organizacja pracy własnej.

  Wymagania dodatkowe mile widziane:

  • Umiejętność kosztorysowania – znajomość programu Norma.
  • Wykształcenie wyższe techniczne /budownictwo/.
  • Znajomość przepisów dot. prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  • Pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku.
  • Udział w ciekawych projektach.
  • Dofinansowanie do wypoczynku oraz do aktywności kulturalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  Jesteśmy firmą otwarta na różnorodność i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 
   
  Prosimy o dopisanie klauzuli: 

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Administratorem danych jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań 60-770, Matejki 57. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.