Technolog - Technolog ds. Procesu

 • Żory, śląskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 2019-07-25
 • Ważna jeszcze 6 dni (do 2019-08-24)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko

  TECHNOLOG / TECHNOLOG ds. PROCESU

  Lokalizacja: Żory

  Wybrana osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:

  • nadzorowanie procesu wytworzenia półproduktów oraz wyrobów gotowych,
  • opracowywanie nowych receptur produktów i ulepszanie technologii procesów produkcyjnych,
   a także rozszerzanie portfolio produkowanych wyrobów,
  • prowadzenie testów na skalę laboratoryjną i produkcyjną w zakresie nowych produktów lub linii technologicznych,
  • opracowywanie i nadzór nad dokumentacją,
  • nadzór technologiczny nad optymalizacją receptur i procesów oraz utrzymaniem standardów jakościowych.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe z obszaru: Technologia Żywności, Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Biotechnologia,
  • doświadczenie w zakresie technologii suszenia rozpyłowego
  • doświadczenie w zakresie produkcji żywności, opracowywania i wdrażania nowych receptur, znakowania nowych produktów oraz w pracy związanej z kontrolą jakości,
  • znajomość prawa żywnościowego,
  • doświadczenie w pracy w środowiskach systemów jakości i HACCP,
  • znajomość systemu SAP,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz planowania strategicznego,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym zależne od posiadanych umiejętności
   i doświadczenia,
  • pracę pełną wyzwań oraz możliwość wykazania się inicjatywą,
  • realny wpływ na rozwój firmy, możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.
   
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

  Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez MOKATE Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240), przy ul. Strażackiej 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129433, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Technolog / Technolog ds. Procesu
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez MOKATE Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240), przy ul. Strażackiej 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129433, na potrzeby kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.”

  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOKATE Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240), przy ul. Strażackiej 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129433;

  2) osobą kontaktową ze strony MOKATE Sp. z o.o. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: [email protected], adres do korespondencji MOKATE Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Strażacka 48, 44-240 Żory;

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z ubieganiem się o zatrudnienie / prowadzonym procesem rekrutacji – na podstawie przepisów kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgody w przypadku pozostałych danych – zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO;

  4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy MOKATE – MOKATE S.A. z siedzibą w Ustroniu, Global Coffee Group Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu i FPUH MOKATE Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu oraz dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT, takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych;

  5) Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;

  6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich wykorzystanie do kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż 12 miesięcy;

  7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

  8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

  9) wszelka komunikacja w obszarze Pani/Pana danych, w tym oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, powinny być składane do Inspektora ochrony danych wskazanego w pkt. 2), pisemnie lub mailowo (na adresy podane w pkt. 2));

  10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie.