Transition Manager

 • Katowice, śląskie
 • Kierownik
 • 08.01.2018
 • Ważna jeszcze 14 dni (do 07.02.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

top
Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.

Jest częścią międzynarodowej firmy rodzinnej działającej w branży logistyki. Na rynku polskim jest liderem
w zakresie kompleksowego zarządzania pełnym cyklem życia informacji od fizycznego nośnika jakim jest papier, aż do optymalizacji procesów biznesowych Klienta w modelu outsourcingowym.

Dzięki doskonałej organizacji pracy i  kulturze innowacji, wspieramy naszych Klientów
lokalnie i globalnie, mając za cel przyśpieszenie rozwoju ich biznesów.

Aby dalej realizować ekspansję poszukujemy ambitnej osoby
do pokierowania na Śląsku Centrum Usług typu SSC/BPO.

Transition Manager


Osoba ta we współpracy z liderami krajowymi z pozostałych centrów Shared Services  oraz zarządem spółki, opracuje kompleksową strategię usług wspólnych dla spółek z grupy Rhenus w krajach UE. Docelowo będzie prowadziła największe takie centrum (obecnie planowane) - w aglomeracji katowickiej, poznając specyfikę Rhenus od zaraz w istniejącym Centrum Usług w Nadarzynie k. Warszawy. Osoba ta zrekrutuje, wyszkoli i zmotywuje zespoły pracowników pod wymagania poszczególnych procesów i krajów. W 2018 roku wybierze na Górnym Śląsku docelową lokalizację, skoordynuje migrację procesów do Polski, określi jakie inicjatywy są konieczne do standaryzacji i rozwoju kultury efektywności, skoordynuje ustanowienie kluczowych mierników, zdefiniuje cele dla tych mierników oraz będzie odpowiedzialna za raportowanie/analizę postępów w realizacji założonych celów. Celem nadrzędnym jest przekształcenie transakcyjnego centrum usług w partnerskie Global Business Cervices Center.

Zadania, które czekają na Ciebie:

 • 3 miesięczny pobyt w SSC w Nadarzynie w celu poznania specyfiki Klientów, ich procesów, narzędzi i kultury organizacyjnej Rhenus,
 • Kierowanie utworzeniem i rozwojem zespołu Shared Services w aglomeracji katowickiej (nabór, utrzymanie, rozwój talentów),
 • Ścisła współpraca (zdalnie) z liderami migracji za granicą w celu identyfikacji potencjałów do zmigrowania i przygotowania planów przeniesienia procesów,
 • Koordynowanie projektami migracji procesów (wszystkie zakresy tj. order to cash, procure to pay i record to report) w tym również od Klientów spoza grupy Rhenus,
 • Budowanie i utrzymywanie strategicznych relacji z partnerami na najwyższym szczeblu oraz zapewnieniu codziennej komunikacji z właścicielami procesów po stronie Klientów,
 • Monitorowanie parametrów jakościowych i wydajnościowych i identyfikowanie potencjału optymalizacji w celu ciągłego udoskonalania procesów i organizacji pracy,
 • Odpowiedzialność za Operational Excellence (doskonałość operacyjną), obejmującą zaimplementowanie takich metod organizacyjnych oraz technologii, które zapewnią ciągłą poprawę efektywności i jakości prac wykonywanych w centrum operacyjnym,
 • Budżetowanie, sprawozdawczość i przeglądy wyników finansowych i usług,
 • Bycie na bieżąco z trendami w branży i najlepszymi praktykami oraz ich integracja,
 • Razem z pozostałymi członkami teamu wdrażanie narzędzi automatyzacyjnych.

Oczekiwania, które wobec Ciebie mamy:

 • Co najmniej 2 letnie doświadczenia w zarządzaniu organizacjami SSC/BPO, kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych, najlepiej w kierunkach ekonomicznych/MBA,
 • Bardzo dobra znajomość procesów zachodzących w SSC/BPO,
 • Praktyczna znajomość umów SLA i planowanie pracy przy realizacji usług,
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania wydajnością i rozwoju zespołu,
 • Umiejętność solidnej pracy zespołowej,
 • Umiejętności interpersonalne oraz umiejętność komunikowania się z klientami, współpracownikami, dostawcami i kierownictwem wyższego szczebla,
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, angielski dodatkowym atutem,
 • Umiejętności budowania silnych strategicznych relacji,
 • Doświadczenie w planowaniu i realizowaniu projektów migracyjnych,
 • Umiejętność gromadzenia, weryfikowania, analizowania danych i prezentowania wniosków,
 • Silne umiejętności doskonalenia procesów,
 • Ciekawość rozwiązań technologicznych wspierających prace ludzi przy powtarzalnych zadaniach,
 • Łatwość podejmowania decyzji i komunikowania ich,
 • Umiejętności negocjacyjne i liderskie,
 • Zdolność odkrywania szans na generowanie rentownego biznesu.

Oferujemy

 • Atrakcyjny pakiet roczny uwzględniający premie i nagrodę roczną,
 • Szkolenia w Polsce i za granicą,
 • Samochód służbowy,
 • Autentyczny wpływ na tworzenie struktur tego nowego SSC/BPO,
 • Fantastyczna atmosfera pracy z inspirującym zespołem managerów Rhenus,
 • Wysokie standardy pracy (nowoczesne biuro, parking),
 • Szkolenia specjalistyczne, managerskie i liderskie ,
 • Na preferencyjnych stawkach: kartę benefit, dodatkowe ubezpieczenie na życie i pakiet medyczny,
 • Chętnie zatrudnimy Cię od 1 lutego 2018 r. w ramach umowy o pracę na  pełen etat.

Zgłoszenie (CV i list motywacyjny lub krótki esej)
prosimy składać klikając w przycisk aplikowania.
aplikuj
Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję, jednocześnie zastrzegamy,
że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).