Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym
 
1. Administrator danych osobowych
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797819, NIP 5252794723, REGON 383678538 („Administrator”).
 
2. Inspektor ochrony danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: [email protected]
 
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administratorzy mogą przetwarzać Państwa dane w celu:
 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest: w zakresie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach (przepisy prawa pracy); oraz zgoda na przetwarzanie w tym celu przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza dane wskazane w art. 221 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, np. o stanie zdrowia),
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 
4. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe zgłaszającego mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego.
 
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 24 miesiące.
 
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów opisanych w punkcie 3.
Moliera 2

UX Designer

Moliera 2O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 4 dni
  do: 13 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

W związku z dynamicznym rozwojem Sklepu Internetowego Moliera2.com poszukujemy Specjalisty na stanowisko:

UX Designer Moliera2.com

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • współtworzenie strategii działań UX na podstawie danych, testów i najlepszych praktyk
 • optymalizacja istniejących oraz kreowanie nowych rozwiązań UX/UI
 • projektowanie architektury informacji
 • przeprowadzanie testów użyteczności oraz analiz zachowań użytkowników
 • wykonywanie szkiców i makiet oraz specyfikacji funkcjonalnej
 • współpraca z Product Managerem i developerami przy tworzeniu procesów oraz rozwiązań
 • testowanie i optymalizacja ścieżek konwersji (w tym testy A/B)
 • dbałość o spójność projektowanych rozwiązań
 • współpraca z Graphic Design Managerem
 • współpraca z Product Managerem i developerami przy tworzeniu procesów oraz rozwiązań

Wymagania:

 • min. 2 lata doświadczenia w pracy związanej z projektowaniem UX/UI
 • znajomości zasad projektowania graficznego (tworzenie estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań, umiejętność doboru typografii, znajomość najnowszych trendów)
 • wiedza i doświadczenie z zakresu badań użyteczności, analityki internetowej oraz umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów
 • ugruntowana wiedza o rynku e-commerce, procesach biznesowych, dobrych praktykach i rozwiązaniach e- commerce/multichannel (desktop & mobile)
 • wiedza z obszaru user experience oraz znajomość narzędzi wspierających podnoszenie jakości wytwarzanych rozwiązań
 • wysoki poziom zdolności komunikacyjnych, w tym umiejętności argumentowania
 • podejmowanie inicjatywy, kreatywność i zdolność podważania status quo
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w kilku projektach jednocześnie

Oferujemy:

 • umowę na pełen wymiar godzin
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • międzynarodowe środowisko partnerów
 • wyjątkową atmosferę pracy
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • biuro w centrum Warszawy
 • pracę w prestiżowym środowisku zawodowym
 • poruszanie się w obszarze dóbr luksusowych

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku Aplikuj, w tytule wpisując Marketing development manager

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz w CV przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa (dalej: "IT FASHION") – w zakresie niezbędnym dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Zgoda obowiązuje przez przyjęty IT FASHION okres wskazany w klauzuli obowiązku informacyjnego. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W związku z dynamicznym rozwojem Sklepu Internetowego Moliera2.com poszukujemy Specjalisty na stanowisko:

UX Designer Moliera2.com

Zakres obowiązków:

 • współtworzenie strategii działań UX na podstawie danych, testów i najlepszych praktyk
 • optymalizacja istniejących oraz kreowanie nowych rozwiązań UX/UI
 • projektowanie architektury informacji
 • przeprowadzanie testów użyteczności oraz analiz zachowań użytkowników
 • wykonywanie szkiców i makiet oraz specyfikacji funkcjonalnej
 • współpraca z Product Managerem i developerami przy tworzeniu procesów oraz rozwiązań
 • testowanie i optymalizacja ścieżek konwersji (w tym testy A/B)
 • dbałość o spójność projektowanych rozwiązań
 • współpraca z Graphic Design Managerem
 • współpraca z Product Managerem i developerami przy tworzeniu procesów oraz rozwiązań

Wymagania:

 • min. 2 lata doświadczenia w pracy związanej z projektowaniem UX/UI
 • znajomości zasad projektowania graficznego (tworzenie estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań, umiejętność doboru typografii, znajomość najnowszych trendów)
 • wiedza i doświadczenie z zakresu badań użyteczności, analityki internetowej oraz umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów
 • ugruntowana wiedza o rynku e-commerce, procesach biznesowych, dobrych praktykach i rozwiązaniach e- commerce/multichannel (desktop & mobile)
 • wiedza z obszaru user experience oraz znajomość narzędzi wspierających podnoszenie jakości wytwarzanych rozwiązań
 • wysoki poziom zdolności komunikacyjnych, w tym umiejętności argumentowania
 • podejmowanie inicjatywy, kreatywność i zdolność podważania status quo
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w kilku projektach jednocześnie

Oferujemy:

 • umowę na pełen wymiar godzin
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • międzynarodowe środowisko partnerów
 • wyjątkową atmosferę pracy
 • opiekę medyczną
 • kartę Multisport
 • biuro w centrum Warszawy
 • pracę w prestiżowym środowisku zawodowym
 • poruszanie się w obszarze dóbr luksusowych

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku Aplikuj, w tytule wpisując Marketing development manager

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz w CV przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa (dalej: "IT FASHION") – w zakresie niezbędnym dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Zgoda obowiązuje przez przyjęty IT FASHION okres wskazany w klauzuli obowiązku informacyjnego. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ogłoszenie archiwalne