Proszę o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach,  w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 02.101.926.j.t.).
 
 
Informacje przekazane za pośrednictwem przycisku Aplikuj będą gromadzone i przetwarzanie przez GRUPĘ BA GLASS w celu oceny możliwości zatrudnienia kandydata w organizacji w ramach procesu rekrutacyjnego prowadzonego obecnie lub w przyszłości, a także w celu prowadzenia rejestrów dotyczących takiego procesu.  GRUPA BA GLASS może przechowywać te informacje maksymalnie przez 12 miesięcy. Na koniec tego okresu informacje zostaną usunięte. GRUPA BA GLASS nie będzie ujawniać ani przekazywać danych osobowych podanych przez kandydata osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki ochrony danych i prywatności, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Ochrony Danych (www.baglass.com)
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniami o ochronie danych kandydat/-ka może skorzystać z przysługujących mu/jej praw, wysyłając e-mail na adres: [email protected].  Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Panu/Pani praw w zakresie Ochrony Danych, należy odwiedzić Witrynę Organu Nadzorczego (https://uodo.gov.pl/)”.
 
Klikając przycisk Aplikuj wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podanych powyżej warunkach.
 
BA GLASS POLAND Sp. z o.o.

Young Engineer

BA GLASS POLAND Sp. z o.o.O firmie

BA GLASS POLAND Sp. z o.o.

Poznańska 35

Sieraków

Logo
Line
Ba Glass Poland należy do międzynarodowej Grupy Ba Glass i jest jednym z największych producentów opakowań szklanych. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydata na stanowisko:
Young Engineer
Miejsce pracy: Sieraków

Jeżeli:

  • jesteś lub niebawem zostaniesz absolwentem wyższej uczelni o profilu technicznym, a w szczególności jednego z wymienionych kierunków;
   - inżynieria elektryczna, elektrotechnika – miejsce pracy HUTA JEDLICE
   - mechanika, mechatronika czy zarządzanie jakością – miejsce pracy HUTA SIERAKÓW
  • jesteś w stanie rozpocząć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • posługujesz się dobrze językiem angielskim,
  • myślisz perspektywicznie o swoim rozwoju,
  • jesteś proaktywny/proaktywna oraz uważasz, że masz silną osobowość i potrafisz przekonać innych do własnych poglądów, a analiza danych i wyciąganie wniosków jest Twoją mocną stroną,

... to jesteś właśnie idealnym kandydatem do udziału w programie Young Engineers w BA!

OFERUJEMY:

  • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznej międzynarodowej firmie produkcyjnej
  • Realizację samodzielnych projektów inżynierskich
  • Indywidualny plan rozwoju
  • Umowę o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Premię roczną
  • Świadczenia socjalne
  • Zajęcia sportowe
  • Ubezpieczenie na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Grafika dolna
Ba Glass Poland należy do międzynarodowej Grupy Ba Glass i jest jednym z największych producentów opakowań szklanych. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydata na stanowisko:
Young Engineer

Jeżeli:

  • jesteś lub niebawem zostaniesz absolwentem wyższej uczelni o profilu technicznym, a w szczególności jednego z wymienionych kierunków;
   - inżynieria elektryczna, elektrotechnika – miejsce pracy HUTA JEDLICE
   - mechanika, mechatronika czy zarządzanie jakością – miejsce pracy HUTA SIERAKÓW
  • jesteś w stanie rozpocząć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • posługujesz się dobrze językiem angielskim,
  • myślisz perspektywicznie o swoim rozwoju,
  • jesteś proaktywny/proaktywna oraz uważasz, że masz silną osobowość i potrafisz przekonać innych do własnych poglądów, a analiza danych i wyciąganie wniosków jest Twoją mocną stroną,

... to jesteś właśnie idealnym kandydatem do udziału w programie Young Engineers w BA!

OFERUJEMY:

  • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznej międzynarodowej firmie produkcyjnej
  • Realizację samodzielnych projektów inżynierskich
  • Indywidualny plan rozwoju
  • Umowę o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Premię roczną
  • Świadczenia socjalne
  • Zajęcia sportowe
  • Ubezpieczenie na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Ogłoszenie archiwalne